Nie masz pomysłu na prezent ? Kup imienny voucher na bungee a nasz grafik wkomponuje życzenia, dedykacje, tekst jaki do nas przyślesz. Zrób zaSKAKUJĄCY jedyny taki prezent który pamięta się do końca życia

WIOSENNA PROMOCJA ! Kupujesz voucher na bungee - dostajesz drugi skok na "wahadło" za pół ceny  sczędzasz - 80.- zł ! Oferta ważna do 10.IV.2019 godz. 24:00

Regulamin konkursu na projekt koszulki "skoki na bungee"
Organizator i przedmiot konkursu

1. Organizatorem jest "Mountain Beskidy".
2. Celem konkursu jest wyłonienie projektu koszulki, nawiązującej do uprawiania sportów eXtremalnych w szczególności: bungee, raftingu, wspinaczki itp.

Uczestnicy konkursu
3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby indywidualne.

Warunki uczestnictwa
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu.

Wymagania projektu
5. Na konkurs można zgłosić dwa projekty
6. Projekt może być w formacie wektorowym , rastrowym (jpg, tif, rozdzielczość min. 300 dpi) lub w technikach tradycyjnych.
7. Projekt musi być jedno- lud dwukolorowy na monochromatycznym tle.

Sposób i termin dostarczenia prac
8. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2019, zgłoszenia przyjmowane są do 31 września 2019 r.
9. Autorzy zgłaszają swoje prace do udziału w konkursie poprzez ich nadesłanie na adres: info@skokinabunge.pl lub tradycyjną pocztą na adres:
"eXtreme Sport" - Zbigniew Śliwiński ul. 3 Maja 100, 34-381 Przybędza k/Żywca Poland.

Ocena projektów
10. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową 3 Maja 2015 roku. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.skokinabunge.pl
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  5 października 2019 roku - miejsce i godz. wręczenia nagród będzie podana na stronie www.skokinabunge.pl.

Nagroda
11. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę "eXtremalny weekend w Beskidach" dla dwóch osób (noclegi, wyżywienie, atrakcje), drugie i trzecie miejsce - skok na bungee + rafting.
Dla wszystkich nagrodzonych dodatkowo specjalne nagrody od sponsorów konkursu. (m.in. pamiątkowe dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe).

Prawa autorskie
12. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich
13. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi oraz prawa do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przez Organizatora,
m.in.: możliwość modyfikacji projektu, w szczególności w celu dostosowania go do wydruku.

Postanowienia końcowe
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
15. Wszelkie zmiany w regulaminie będą zamieszczane na stronie www.skokinabunge.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt koszulki "skoki na bungee"

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do
projektu na Organizatora konkursu na projekt koszulki "skoki na bungee" w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

…………………… ………………………….

(data) (czytelny podpis)

Oświadczam, że przekazany projekt nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i nie
narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr
24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

CENNIK

KUP VOUCHER on-line

CENNIK

SKLEP Z PREZENTAMI

UBEZPIECZENIA on-line

TERMINY SKOKÓW
SEZON 2019/20

GDZIE SKACZEMY

DLA FIRM

RAFTING

HYDROSPEED

192 m SKOKI W AUSTRII


REGULAMIN
SKOKÓW

REGULAMIN SKLEPU

HISTORIA BUNGEE

WILCZY JAR - HISTORIA
TRAGICZNEGO WYPADKU

Video & FOTO

HISTORYCZNE VIDEO

 

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
FAQ

GWARANTUJEMY

PSYCHOLOGIA  RYZYKA
SPORTY  EXTREMALNE


WIECZÓR KAWALERSKI/
PANIEŃSKI


ZAKOŃCZENIE WAKACJI
+ KONCERT "MĘSKIE GRANIE"


GOKARTY

JASKINIA DEMIANOVSKA

ZIMOWE ATRAKCJE

KULIG Z OGNISKIEM

PAINTBALL

BIESIADY GÓRALSKIE

SKUTERY ŚNIEŻNE

KUP  VOUCHER na BUNGEE

REZERWACJA TERMINU SKOKU

REGULAMIN SKOKÓW

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

 

 

 

PSYCHOLOGIA  RYZYKA
SPORTY  EXTREMALNE


NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA

BEZPIECZNIE
W GÓRACH

KONKURS NA
PROJEKT T-shirta

WYNAJEM BRAM
REKLAMOWYCH

ZOSTAŃ INWESTOREM
BUDOWA WIEŻY
DO BUNGEE

MEDIA O BUNGEE

RODO & COOKIES

JAK DOJECHAĆ

KONTAKT

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu
do cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły znajdziesz >> TUTAJ

 Copyright C 2018     Extreme Sport       e-mail: info@skokinabunge.pl      tel: +48 693-030-686